Chiếc bóng rách, Quẻ gió-NGUYỄN THÁNH NGÃ

CHIẾC BÓNG RÁCH

 

bóng ban mai

và hàng giậu đổ

hoa bìm bìm…

 

một con thuyền chở sóng

xóa nhòa muôn vật, ranh giới

quằn quại mặt đất hình chông

 

làm sao để chắn sóng

mà không chắn bóng?

 

chiếc bóng

chiếc bóng

lướt qua không dấu vết

vậy mà hàng giậu tan tành

 

những đóa hoa trời vừa nở,

vừa mất hút như bóng ma,

vừa trôi dạt trên bờ tường đổ…

 

nơi đó,

ai vẽ một con thuyền gãy

ánh xạ ban mai

 

bao năm con thuyền vẫn trôi

bao năm hàng giậu vẫn đổ

 

và con nhện khoan

cần mẫn hứng chiếc bóng rách

ngồi vá lại cho lành…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUẺ GIÓ

 

Gieo gió,

Gặt quẻ thơ bão táp

Gã thầy bói nhà quê ngồi trước màn hình

 

Bạc nắng

Bạc mưa, bạc thếch ngôn từ

Bất tận gió

Xé rách câu chữ lầm than

Xô nghiêng đồng tiền hai mặt

 

Lệch bao phận số

Lệch eo người…

 

Câu thơ ai gieo vào vùng đắc địa

Ngúc ngắc ý hồn

Lãng đãng heo may

Ngước mắt thấy mùa xuân trước mặt

Cúi nhìn vệt nắng rắc tàn tro

 

Mới biết,

Xác chữ phai như xác nắng

Hồn chữ bồi hồi bật lửa bên trong

Bút mực xây ngôi mộ tháp

Ngàn năm rêu đá còn xanh

 

Ta về,

Cúng bóng mình bói quẻ

Đốt tứ nhang thơm xông khắp cõi trần

Khấn chữ thênh thang mở hồn trang giấy

 

Người gieo quẻ

Như gieo hồn ta vậy

Bật thức tiếng chim ướm lửa ngôn từ…

Please follow and like us: