Tiếng núi bông lau-LÊ ÂN

Tiếng chim đói mùa
tha chiều khất thực
giấu vào cơn mưa du mục
mầm thai ủ giấc mơ làng
mù sương sóng cát định cư
mấy giọt đời
lăn lóc tàn hương
mặc niệm dấu chân trần
thênh thang
miền trăng quê xứ…
Giọt mưa chiều
cổ tích tạm cư
nơi tiếng chim dồng dộc mồ côi
thiêm thiếp giấc mơ thiền
toạ bóng núi bông lau
những tháng ngày lủi thủi
mót chữ lưng trâu
theo nắng hoàng hôn
đuổi bắt chập chờn tiếng sáo
thoát thai
từ những giọt nước mắt
tinh khôi đời mẹ…
Please follow and like us: