Đã thu-NHÃ THIÊN

đã thu
u u đêm bóng vô cùng
nhớ quá
tiếng hát nào

sa mù phức nẻo
lối về du du trăng tà
chỉ thấy rất xa
khúc riêng
thấu ruột phương trời
lời rằng :
đời lông rông con gió chạy
đôi lúc giật mình
hỏi là đâu hỡi em
tình sót
chìm trong mắt khép
chập chờn chút xưa nhan sắc
núp bóng trăng lu
em ơi
có thứ gì tàn lụi đang đi qua
lá từng chiếc rơi
Please follow and like us: