FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Cây, Cây…


Cây, cây
khô và xanh.
Thiếu nữ có khuôn mặt đẹp
đang hái trái Ô-Liu.
Gió như chàng lẳng lơ,
ôm nàng ngang eo ếch.
Bốn kỵ sĩ đi qua
cưỡi ngựa giống Andalusi
y phục màu trời , màu lá xanh
áo choàng lớn màu đậm.
” Cô ơi, đi Corboda nha”
Thiếu nữ không để ý.
Ba chàng đấu bò trẻ đi qua
thân hình thon gọn,
mặc áo màu da cam
mang kiếm màu cổ bạc.
“Cô ơi, đi Sevilla nha.”
Thiếu nữ không để ý.
Rồi chiều xuồng
màu tím rải nắng khắp nơi,
Một chàng trai đi qua mang tặng
hoa Hồng hoa Bằng lăng từ mặt trăng
” Cô ơi, đi Granada nha.”
Thiếu nữ không để ý.
Thiếu nữ có khuôn mặt đẹp
tiếp tục hái Ô-Liu,
với cánh tay buồn của gió
đang choàng quanh lưng eo
Cây, cây.
Khô và xanh.

 


(*)
Thiếu nữ chính là cây Ô-Liu.

 

 

 

Arbole, Arbole…


Arbolé, arbolé,
seco y verdí.
La niña del bello rostro
está cogiendo aceituna.
El viento, galán de torres,
la prende por la cintura.
Pasaron cuatro jinetes
sobre jacas andaluzas,
con trajes de azul y verde,
con largas capas oscuras.
“Vente a Córdoba, muchacha.”
La niña no los escucha.
Pasaron tres torerillos
delgaditos de cintura,
con trajes color naranja
y espadas de plata antigua.
“Vente a Córdoba, muchacha.”
La niña no los escucha.
Cuando la tarde se puso
morada, con lux difusa,
pasó un joven que llevaba
rosas y mirtos de luna.
“Vente a Granada, muchacha.”
Y la niña no lo escucha.
La niña del bello rostro
sigue cogiendo aceituna,
con el brazo gris del viento
ceñido por la cintura.
Arbolé, arbolé.
Seco y verdé.

 

 

Tree, Tree….


Bản dịch của William Logan.

 


Tree, tree
dry and green.
The girl with the pretty face
is out picking olives.
The wind, playboy of towers,
grabs her around the waist.
Four riders passed by
on Andalusian ponies,
with blue and green jackets
and big, dark capes.
“Come to Cordoba, muchacha.”
The girl won’t listen to them.
Three young bullfighters passed,
slender in the waist,
with jackets the color of oranges
and swords of ancient silver.
“Come to Sevilla, muchacha.”
The girl won’t listen to them.
When the afternoon had turned
dark brown, with scattered light,
a young man passed by, wearing
roses and myrtle of the moon.
“Come to Granada, inuchacha.”
And the girl won’t listen to him.
The girl with the pretty face
keeps on picking olives
with the grey arm of the wind
But the girl pays no heed.
The girl of beautiful face
still goes on gathering olive,
with the gray arm of wind

wrapped around her waist.
Tree, tree
dry and green

 

 

Please follow and like us: