Cái bóng sủi bọt, Sống một mình  và tưởng tượng -LÊ VĂN HIẾU

Cái bóng sủi bọt 

Thèm uống cái bóng của mình 

Ta đi tìm cái bóng
Cái bóng hồn nhiên – như nhiên 

Cái bóng vô vọng 

Không cần mặt trời nào 

Không cần ngọn đèn nào 

Ta uống  

Ta uống em 

Ta uống trong đêm 

Ta uống giữa khuya 

Ta uống khi mờ sáng 

Cái bóng như ly rượu  

Sủi bọt…

 

Sống một mình 

và tưởng tượng 

Những món ăn nồng khói đến nhức mũi – ta thích
Chỗ ta nằm phẳng phiu và đẫm hương 

Cốc rượu đêm rót vừa ngụm 

Hay là nhà ta có Tiên 

Nhà ta có Tiên khi vắng bóng đàn bà con gái
Đến ý nghĩ ngoại tình cũng không em… 

Please follow and like us: