Mong, Gửi Lão Tử, Rất nhỏ…KHẾ IÊM

MONG
Chống gậy trông đồi hoa
Hỏi thăm về quê nhà
Áng mây màu cước bạc
Cảnh trời muôn dặm xa.

 

GỬI LÃO TỬ
Thong dong về non xanh
Ngày hư hơi gió lành
Quán không lòng mong tưởng
Một chòm mây mai danh.

 

RẤT NHỎ
Một cuống mắt non
Khơi sầu thiên cổ
Một chút duyên con
Nằm trong loang lổ
Không mất không còn
Hồn thu rất nhỏ.

 

CHẾT
Chết giữa rạng đông
Chạy rông bãi mộng
Mặt trời rất rộng
Như bông mênh mông
Lấy mùa xuân không
Vùi trong hoe nắng
Gánh về đằng đẳng
Một vai viễn vông
Chết ở đầu sông
Thấy đồng lửa bỏng
Một hầm gió hỏng
Một cóng mây giông
Chết giữa rừng chông
Chết ở đồi thông

Please follow and like us: