Một phiếm định rong rêu-PHAPXA CHAN [NGUYỄN KHÁNH DUY]

Khi những ước vọng vỡ tan anh vẫn còn một khối rong rêu trong trí tưởng

nơi buổi chiều mọc lên lời ca của sông hồ gió,

đến lượt lũ chim thay áo cho cơn dông

và bữa cơm chiều không còn ai dệt khói;

những lời nói dối tôi gieo chẳng may lại nở thành bụi hoa biết nhìn vào đôi mắt hỏi.

 

Anh đi về phía đồng không

gặt cho tôi một lời hứa nữa,

nơi chân cỏ chạy rảo hơn chân người và tôi vô phương bắt kịp,

nơi anh mãi mãi trễ tràng vì lỡ sa vào vùng không ký ức,

thử hỏi có lời hứa nào còn bươn rễ nổi

tôi muốn anh ở đó để chẳng bắt kịp anh.

 

Khi những ước vọng vỡ tan anh vẫn còn một khối rong rêu là tôi, anh trượt

trên ký tự ngày cố chắn che bằng đêm nhật nguyệt,

anh cầu nguyện đi biết đâu giữa cát lung vẫn giấu đâu lòng giếng,

đám mây biệt giam còn mỏi mong thêm một kẻ sa chân lỡ bước,

những ước vọng reo tên thiên quốc

bất hốt thành điềm giao ước rong rêu.

 

—cho anh một đường trơn lòng giếng

anh lăn vào cỏ đẫm sương khuya

anh có thể hoặc anh chẳng thể

bắt kịp tôi điểm giao hội nhiêu khê—

 

Tôi cắt cánh tay vươn dài từ cơn ngủ

sẽ nhanh thôi anh vụt ôm một thoáng hương lê,

sân trước tôi để mặc ánh trăng đêm nay khoả thân tắm tát,

vùng cỏ im tiếng chim lặn dưới hoàng hôn không bóng nắng;

nơi chúng gọi là nhà là nơi biệt tăm những câu chuyện kể

chỉ có anh thêm thắt vào những điều chúng chưa từng muốn nghe muốn hiểu,

vầng trăng còn hận anh đã một lần nhắc đến xiêm y

để mỗi khuya nàng đều thấy mình trần truồng lạnh lẽo.

 

Please follow and like us: