Lời của thác, Con trâu-VŨ ĐÌNH THUNG

LỜI CỦA THÁC

Đá giữ lửa mặt trời

Em giữ lửa tim tôi

Tôi giữ của ngọn thác

Một tiếng thét mồ côi!

 

CON TRÂU

con trâu buồn đếm đường cày

hạ buồn rong thả chùm mây lững lờ

người buồn đếm nhịp vần thơ

nhịp gieo cứ đụng bốn bờ đất nâu

nửa bay tìm đỉnh trời cao

nửa chìm trong luống cày sâu ẩn mình

Please follow and like us: