Chào tháng mười hai, Không có chân…HUỲNH MINH LỆ

 

Chào tháng mười hai

 

tôi chào tháng mười hai
long lanh bình mực cạn
bên đời còn có ai
những hương thơm tỏa nắng

tôi chào tháng mười hai
gốc mai già rụng lá
tình cờ một sớm mai
một búp xanh thật lạ

tôi chào tháng mười hai
trời phương nam gây lạnh
nở trắng những hoa xoài
khói đùn lên cay mắt

tôi chào tháng mười hai
và thả tung vào gió
những lo toan mệt nhoài
với tro than củi nỏ

 

Không có chân

 

nhà không có chân

trước sau gì cũng đổ

nước không có chân

là trái bom chưa nổ

 

đất không có chân

đất sẽ sạt lở

chữ không có chân

chữ sẽ không có nghĩa

 

người không có chân

người đi bằng đầu gối

 

lời không có chân

làm sao là sự thật

 

hoa không có chân

hoa làm sao đẹp

 

trời không có chân

là bầu trời tận tuyệt

 

 

 

Cám ơn

Cảm ơn Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc
Rừng bần rừng mắm gốc mù u
Hũ mắm cua chua, mùa ốc gạo
Những thứ giản đơn nhớ tít mù

Cảm ơn những áng văn hồn hậu
Đám khói hoang sơ, đám ổi tàu
Cuống rún chưa lìa, bầy sáo sậu
Tiếng chim kéo vải suốt đêm thâu

Please follow and like us: