Mùa thu và em-KIỀU GIANG

Tìm theo lá đỏ mịt mù,
Em đi ngàn dặm mưa thu bụi vàng,
Anh về ru giấc chiều hoang,
Tiếng ai vọng giữa hôn hoàng tỉnh say.
Người cho nửa sợi lông mày,
Ai đem buộc chặt kiếp này vào em?
Tay nào ngát nhuỵ thu đông,
Lược nào em chải mấy dòng tơ xanh.
Môi nào mọng giữa giấc anh,
Tiếng em – oanh yến trên cành sương mơ,
Áo nào đẫm nguyệt đào tơ,
Gót nào dẫm nát cả bờ thuỵ miên.
Tiếng em vụn vỡ giáo đường,
Chúa về ngơ ngác thánh chương bàng hoàng,
Làm sao nhặt hết thu vàng,
Gửi em mùa vắng lỡ làng dấu yêu!
Please follow and like us: