Còn có gì không-NHÃ THIÊN

thơ hoảng hốt
rụng theo
mùa lá
lãng đãng chiều
tình rớt mồng tơi
một tiếng ơi
thưa chẳng ra lời
ta đủ vội
ném cõi lòng lên nắng úa
sao lâu thế
ai trách
nửa chừng câu nói
chỉ một mình
dẫu
xa lắc rồi
còn có gì không
cái hồi nào ngắm con nước
bên sông
cắn chút môi
mà bâng quơ
em ma mị tới tận giờ
như chiều nay
mót trong ngẩn ngơ
có còn gì không
ta
tình đã rớt mồng tơi
Please follow and like us: