Sau xưa-CHIM HẢI

nhích gần

nghe chiều sập đâm lời xuống lạ hoắc tiếng nói

mọi đôi mắt vỡ / câm

rách tia nhìn

chòng chành khói

gió tát rát màu tóc khốc khô

 

giờ này chưa ai thở

 

xuống phố gọi phơi

lững lặng bước chân chim

chìm chiều

vệt ngày rên trên mắt

trả biển đọt đọng thời gian níu nuối

lối về xuyên tối

trũng

im

 

biệt tiếng

 

từ buổi buốt mặt ngậm lời chảy qua ngàn nghìn dấu nói bìa tay chạy chạm hỏi sau xưa những chiều tiệm tắt cười hoen hương đá

 

xách tiếng nói cứa ngang giẫy giụa lời mê hoang thảng thốt bần bật thanh âm đứng nằm khép mở từng thớ thở vỡ đôi

 

vực mắt

 

 

 

 

 

Please follow and like us: