Ody Saban: Một sự thôi thúc gần như thần bí

Ở đây có một sự mở ra, hướng tới một cái gì đó khác, một sự thôi thúc gần như thần bí, sự khởi đầu của một sự hòa hợp không thể tưởng tượng được …một nghệ sĩ ngoại hạng khác , Ody Saban, người Thổ Nhĩ Kỳ, sinh 1953:

 

 

Please follow and like us: