Vô đề, Trăng ở Battan-KHẾ IÊM

VÔ ĐỀ


Kính tặng nhà thơ Nguyễn Đăng Thường,
Dương Tường, nhà phê bình Đặng Tiến,
Thụy Khuê


Lũ chim chóc đóng băng trong không
Và tháng ngày trôi bồng bềnh trên đất
Thầm thì mãi
Những chiếc lá câm nín nói
Mắt tối
Ta đánh mất tiếng người
Chìm nổi
Ôi bước chân xanh
Thổi tròn mầm gió nhú
Ngồi đợi hoài khói tro mãn du
Xây xẩm chiều
Chôn cánh độc
Lòng lơ đãng biếc

 

TRĂNG Ở BATAAN


Ngửa cổ hát run mắt
Trăng ẩn quanh đồi rong
Chợt nghe lòng ố mục
Mây rú trong mù không
Ta hú nơi rừng quạnh
Chân khóc mặt ráo hoảnh
Vợ con phố đời mất
Ngàn lau trôi tóc tranh
Dĩ vãng ngực núi ngáp
Lời mi hoen áo xưa
Lối ngược đá trâng tráo
Chông nhọn nhan sắc hỏng
Người lạ xứ sở lạ
Điêu khắc gió quê xa
Lệ ướt tím liếp trống
Ngồi chong khoang khói qua.

Please follow and like us: