Ru thai-LÊ ÂN

Sau mỗi mùa thiên di
Ta về
Chiều chênh chao những bóng chim muộn khuất dần phía hun hút xanh mệt mỏi
Chân trời cuống cuồng muôn náo nhiệt vô thanh…
 
Bất ngờ vài tiếng sấm…
Một ngày đã được phủi bụi
Hừng lên khoảnh khắc chuyển giao lễ hội tẩy trần
Bức màn hoàng hôn khép lại
Đêm mở ra cơn trở dạ phập phồng
 
Sau mỗi mùa thiên di
Ta về
Như đứa trẻ con lấm láp với cánh đồng
Đuổi bắt muôn huyền âm râm ran mùa hôn phối
Giọt tình di cư thầm giấc mơ trổ đòng
Ủ thiền phía mù sương lưng núi
Ngược mùa heo may lăn lóc chốn về…
Vay đời từng tuổi sơn khê
Từ đêm mẫu hệ trăng về ru thai
Vay tình từng nhịp sơ khai
Từ xuân em khoả hình hài phù dung
Từ mưa…cát bụi phập phồng
Ta gùi di sản phiêu bồng hồi cư
Please follow and like us: