Đưa mây qua sông-NGUYỄN THÁNH NGÃ

Ngày thương mây

Tôi về quàng vai xứ núi

Nhón gót sương mù che khuất dã quỳ em

 

Nhà em đâu?

Tôi đưa mây qua sông

Mà không tìm thấy bóng

Chỉ thấy bầy chim lá trúc vẫy tay chào

 

Tôi qua sông

Không phải bằng thuyền

Mà bằng cành hồng em bắc qua ngày nọ

Tiếng tu hú trong bụi gai

Hay tiếng chào mào chín bói

Em đã cho tôi thắc thỏm mùa hè

 

Tôi yêu quá làn nước trong không đi dép

Yêu ngượng ngùng xăn quá gối chân non

 

Em mang đi tiếng ve màu phượng vĩ

Tôi ngu ngơ làm vỡ chiếc ly sành

Khắc tên nhau vào con sóng lăn tăn

Sóng sẽ xô qua bao ghềnh thác

 

Từ đó,

Bài thánh ca nước

Loài cá sông trong nghi lễ cầu mưa

Tôi đưa mây qua sông

Và đưa em qua sông

Để bây giờ sông vắng…

 

Biết khi nào sông nhận ra tôi

Tôi muốn viết câu thơ vào đó

Sợ em về sông chẳng còn sông…

 

 

Please follow and like us: