Chuyển sinh [1]-TRẦN DUY TRUNG

 

 

Trong im lặng của tôi đêm đen đang nở rộ

những con sóng xô trong biển tối

 

tôi lắng nghe sự có mặt của mình

tiếng thân thể đang nhỏ giọt

 

và đâu đây có tiếng chuyển sinh

tôi nghe ra cả sự cô đơn của nó

 

một đám mây rụng đỏ

một cái cây trên ngọn đồi lặng gió

Please follow and like us: