Tập chạy bộ thiền-NGUYỄN HÀN CHUNG

Các bậc sư tăng nói về tập thiền

hầu hết là ngồi thiền kiểu kiết già hoặc bán kiết

không mấy ai nói về thiền chạy bộ

Tôi không thể hành thiền ngồi

vì sợ thoái hóa đĩa đệm và thần kinh tọa

nên tập thiền chạy bộ

Mỗi sáng mỗi chiều tôi chạy một lần 3 miles

trong vòng ba mươi phút

vừa chạy vừa đọc thơ mình đọc thơ người

nghe nhạc thính phòng, thánh ca kể cả tục ca hay truyện ngôn tình ma mị kết nối thân tâm

quên đi khao khát giàu sang hay tưởng nhớ người tình thất lạc

Chạy bộ thiền không như ngồi thiền

mắt phải mở to nhìn trước nhìn sau nhìn xung quanh

tai phải nghe tiếng xe chạy tiếng còi xe cấp cứu tiếng con chim sơn ca hót véo von trên cành dương liễu cả tiếng thở phì phò của mấy bà hàng xóm mặc y phục phong phanh núng na núng nính chạy cạnh mình

Thiền ngồi dễ tập mắt nhắm riết không thấy gái đẹp phô bày nhục thân trần thế thiền chạy bộ mắt mở trừng trừng sắc tướng lồ lộ phải tỉnh thức mà không động tà niệm giữ vững tu vi

Thiền chạy bộ là đỉnh cao của thiền tập

vì vậy tôi hành thiền chạy bộ để cái tâm rỗng không mà làm thơ tình đánh lui bệnh xương khớp cho thân tâm thường an lạc

Please follow and like us: