Gõ vào cửa sẽ có người bước ra-NHÃ THIÊN

gõ vào cửa
vọng tiếng vang rất chậm
tìm ai
từ trong thẳm sâu vô thức
tiếng của tận cùng
chạy ngược chiều thời gian
loé lên chút sáng rồi tắt
kịp thấy nhiều khuôn mặt rất cũ
ta cũng đã vàng phai
rã bèn theo gió cuốn
đời nín lời than
cũng tiếng nghẹn ấy
sẫm màu bụi
kết tủa thiên thu thành đá cuội
tội tình chi lịu địu gót chân đi
một đời vẫn chưa đủ dài
thì cứ gõ vào cửa
sẽ thấy
bóng người bước ra từ thăm thẳm
rất giống ta
Please follow and like us: