Câu chuyện hai nấm mồ và con chó Assyri-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ


Bạn ơi:
hãy chổi dậy lắng nghe
con chó Assyri cất tiếng hú.
Ba nữ thần trong Bắc Giải nhảy múa,
con ạ.
Họ mang đến cả đống keo sáp
và khăn giường thô nơi Bắc Giải ngủ yên.
Con ngựa mọc một mắt trên cổ
mặt trăng lạnh lẽo ở trên cao
xé mở tinh cầu thần Vệ Nữ
rồi dìm nghĩa địa vào máu và bụi tro.
Bạn ơi,
Thức dậy, núi vẫn còn tắt thở
còn cỏ tim tôi mọc nơi nào.
Chẳng có gì, nếu bạn chìm trong nước biển.
Tôi yêu cậu trẻ đã từ lâu
cậu ngậm lông gà trên đầu lưỡi
cùng tôi trăm tuổi sống trong con dao.
Thức dậy. Im lặng. lắng nghe. Ngồi lên một lát.
Tiếng tru
là chiếc lưỡi tím ngắt bỏ quên
đàn kiến sợ hãi và rượu ngâm Diên Vĩ.
Bây giờ, tiếng tru đến gần bia đá. Đừng duỗi chân ra!
Nó đến gần hơn. Bạn ơi, hãy rên rỉ. Đừng thổn thức trong mơ.
Bạn ơi:
hãy chổi dậy lắng nghe
con chó Assyri cất tiếng hú.


(*) Hai hồn trong hai ngôi mộ trò chuyện.

 

 

Paisaje Con Dos Tumbas Y Un Perro Asirio


Amigo:
levántate para que oigas aullar
al perro asirio.
Las tres ninfas del cáncer han estado bailando,
hijo mío.
Trajeron unas montañas de lacre rojo
y unas sábanas duras donde estaba el cáncer dormido.
El caballo tenía un ojo en el cuello
y la luna estaba en un cielo tan frío
que tuvo que desgarrarse su monte de Venus
y ahogar en sangre y ceniza los cementarios antiguos.
Amigo,
despierta, que los montes todavía no respiran
y las hierbas de mi corazón están en otro sitio.
No importa que estés lleno de agua de mar.
Yo amé mucho tiempo a un niño
que tenía una plumilla en la lengua
y vivimos cien años dentro de un cuchillo.
Despierta. Calla. Escucha. Incorpórate un poco.
El aullido
es una larga lengua morada que deja
hormigas de espanto y licor de lirios.
Ya viene hacia la roca. ¡No alargues tus raíces!
Se acerca. Gime. No solloces en sueños, amigo.
¡Amigo!
Levántate para que oigas aullar
al perro asirio.

 

 

 

Landscape With Two Tombs And An Assyrian Dog 


Friend:
get up and hear the howl
of the Assyrian dog.
The three nymphs of Cancer have been dancing,
my son.
They brought mountains of red sealing wax
and rough bed sheets where cancer slept.
The horse had an eye in its neck
and the moon was in a sky so cold
that it had to tear open its mound of Venus
and drown the old cemeteries in blood and ash.
Friend,
Wake up, the mountains still aren’t breathing
and the grass of my heart is elsewhere.
It doesn’t matter that you are full of sea water.
I loved a boy for a long time
who kept a little feather on his tongue
and we lived a hundred years inside a knife.
Wake up. Be quiet. Listen. Sit up a little.
The howl
is a long purple tongue that leaves
fearful ants and liquor of irises.
Now it approaches the rock. Don’t stretch your roots!
Come closer. Groan. Don’t sob in your dreams, friend.
Friend!
Get up and hear the howl
of the Assyrian dog

 

Bản dịch của The Leopard

Please follow and like us: