Bài thơ gửi Lê Trinh-TRẦN DUY TRUNG

 

 

Mặt trời của tháng ba

những cái bóng của cây chà là (*)

âm thanh vang lên của đá

 

người đàn ông chăm bẵm sao trời

chắt ánh sáng ra từ đêm tối

bện câu thơ của lửa

bén

như một lưỡi dao

 

người đàn ông ngồi dưới mái hiên thế kỷ

chờ đợi cái chết của chính mình

trong tiếng hót của loài Thorn Birds (**)

bên kia bầu trời tự do

 

người đàn ông ngồi vẽ giấc mơ

trong một đại giáo đường nước mắt

 

_____________

(*) Thượng Đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là – Paulo Coelho.
(**) Tên loài chim trong tiểu thuyết “ Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen McCulough

Please follow and like us: