Tình yêu của bác Tốn-HUỲNH MINH LỆ

Tưởng niệm nhà văn Nhật Tiến

 

 

ai đem ta đến chốn này
nghĩ đi nghĩ lại nghĩ hoài không ra
chìm trong thế giới mù lòa
hình dung da phấn mặt hoa của người
hình dung để cố làm vui
nghĩ thêm chăn chiếu ngậm ngùi xót xa
em là của khắp người ta
hít sâu để biết hương là của em

24.09.2020

Please follow and like us: