Chùm không-CHIM HẢI

 

hắt về bụi

nỗi ám

gành khuya

múc

từng phiên

phiến động

leo tới nấc cuối

đổ

nghìn năm tuổi

 

bạt

 

trót chém nước

cong lòng

vét xám giấc

mở coi phiền phược

ném thời hoang

âm âm cuồng hoặc

chiết hồn

ngước ngó sau xưa

 

mưa

 

sông mưa

dựng dậy ánh nhìn

bàn tay xoay im lặng

từng chùm khoảng trống

chùm không

 

hạn hán chữ

hẹp lời

túi mắt đựng trời

trưa trắng

co quắp ký ức

nén tiếng rên

phố chết nửa ngày

Please follow and like us: