Live show đầu đông-NGUYỄN VĨNH TUYỀN

1. TRÔI
Tôi giạt dòng…
Bờ đông Thao Giang
Để lại sau lưng rộ nở những “…bông hoa vàng”
Để lại sau lưng đao đình, sân gạch
Chùa Thanh Long những búp chè tươi như năm tháng xưa rải đều từng lượt
Con khao khát giống Cha, thuyền bồng mơ, lướt…
Bay bổng bay xa… hút phía chân trời…
Bước chân thập thững vào đời
Bến Mương, Bến Điếm… Sẽ… nơi quay về!
Cây khăng, lỗ đáo, mặt đê
Hằn sâu ký ức si mê ngày nào
Bụi tre ngả bóng bờ ao
Chào mào, sáo sậu cành cao xoan vườn
Mèo già góc bếp nằm ươn
Bầy sẻ nâu thấp-thoáng sườn non xa
Chái nhà cục-tác Mơ Hoa
Trống Choai vỡ giọng sân nhà gáy-tơ
Tôi cùng ngơ ngác, ngác ngơ
Sao giống thế chú trống choai kiếm duyên tìm nợ
Phía Nội Đọ, ngoài Bến Đoan, trong Chợ Mè, sân Ga tầu hỏa
Áo pô-pơ-lin trắng quá
Quần xanh sĩ-lâm nơi nắng lóa tuổi thiếu thời…
Từng mơ trôi.. trôi.. trôi… Hanoi đây ư? “Đã” phía chân trời…
2. GIẠT
Trôi giạt trôi – giữa dòng đời
Chuyến tầu. Đêm cuối… Cũng rời sân ga
Thiu thiu một giấc mơ-hoa
“…Ven sông, phổ vắng” …lùi xa khi nào?
“Bóng mình, tỉnh lẻ, non cao – mắt người dưng…” có lao xao tuổi trời? Gió mùa một thuở tôi ơi: “Bài ca Xoan” khoác vào đời! Hành trang…
Giạt lên bờ mới minh-mang
Petrie’s-soak mở một trang thơ Tình…
Please follow and like us: