Vô ngôn thông–thiền sư MUJU [VÔ TRỤ], ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG chuyển ngữ

Người viết truyện ngắn bao giờ cũng muốn viết thật ngắn mà chứa được cái tư tưởng muốn truyền đạt, điều này, có lẽ sẽ nhìn thấy trong những câu chuyện thiền của thiền sư Nhật Bản Muju [Vô Trụ] sống vào thế kỷ thứ 13 soạn trong tập Shaseki-Shu [Sa Thạch tập] Đỗ Đình Đồng đã trích từ tập này 333 câu chuyện để dịch sang tiếng Việt trong tập Góp Nhặt Cát Đá, và nay đã sửa sang đổi thành Dạo Bước Vườn Thiền.
Trang Viết Mới sẽ giới thiệu bạn đọc toàn bộ 333 câu chuyện trong sách trên

 

VÔ NGÔN THÔNG

 

Sư là Tổ khai sáng dòng Thiền Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Sư họ Trịnh, quê ở Quảng châu, Trung quốcTính sư điềm đạmít nói mà thông minh, nên người đương thời gọi là Vô Ngôn Thông.

Một hôm sư lễ Phật, có một thiền khách hỏi:

– Tọa chủ lễ đó là cái gì?

Sư đáp:

– Là Phật.

Thiền khách bèn chỉ tượng Phật hỏi:

– Cái này là Phật gì?

Sư không đáp được.

Đêm đến, sư y phục chỉnh tề đến lễ thiền khách, nói:

– Hôm nay thầy hỏi, tôi chưa biết ý chỉ thế nào?

Thiền khách hỏi:

– Tọa chủ được mấy hạ?

Sư đáp:

– Mười hạ.

Thiền khách lại hỏi:

– Đã từng xuất gia chưa?

Sư càng thêm mờ mịt.

Sau sư đến tham kiến Đại sư Bách Trượng. Một hôm trong giờ tham vấn, có một ông tăng hỏi Bách Trượng:

– Thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại thừa?

Bách Trượng đáp:

– Đất tâm nếu khôngmặt trời trí huệ tự chiếu .

Sư nghe câu này, hoát nhiên đại ngộ.

Sau, khoảng năm 820 T.L., sư sang An Nam ở chùa Phù Đỗng (tỉnh Bắc Ninh). Ở đây trọn ngày, sư ngồi quay mặt vào vách, suốt mấy năm mà không ai biết. Chỉ có Cảm Thành biết sư là cao tăng đắc đạo và sau sư truyền tâm ấn cho Cảm Thành.

(Thiền Sư Việt Nam)

 

Please follow and like us: