Nhớ quê, Những ngày bệnh ở chợ Vườn Chuối-HUỲNH MINH LỆ

Nhớ quê

 

Quê mình độ này đang gieo cải,

Những ngày tháng chạp có cải phơi,

Cây cải ngồng chua, cơm lúa mới,

Miệng đắng, trời ơi, nhớ rã rời !

 

Những ngày bệnh ở chợ Vườn Chuối

 

Tặng Nguyễn Tư Phương
và Nguyễn Sĩ Hạnh

 

Nằm nghe tàu hú đi về,
Phòng riêng cửa khép, vách kề gái thơm .
Giận mình một phút lửa rơm,
Cháy tiêu sự nghiệp đeo hờm bên vai.

Please follow and like us: