Trương Quỳnh Như và Phạm Thái, Trần Đoàn lão tổ-HOÀNG THỤY

Trương Quỳnh Như và Phạm Thái

 

 

“Sơ kính” chờ thục nữ
Ôm trăng dưới suối mơ
Cuộc tình xưa đã lỡ
Nước mắt nhòa hư vô
 
Em ngâm thiên thu khúc
Vật vờ hồn bóng sương
Anh ơi ! âm dương cách !
Liêu trai chiều tan hoang !
 
“Nhà huyên ví có” bao ?
Mà tang thương bóng chờ !
Máu hồng tắm nhan sắc
Lạc phận tình đong đưa !

Tiên giới chờ tráng sĩ
Thu gươm dưới bóng thiền
Ôi một đời ngang dọc !
Giờ có về bên em ?
 
“Ta hăm hở chí trai
Đợi thời nên nấn ná”
Nương tử ơi nương tử !
“Chua xót bỡi vì đâu ?”
 
Chiêu Lỳ nâng cốc rượu
Viết“một bức khốc văn
Ngọc nát châu chìm” vội
“Sụt sùi tình lệ” câm
 
Lệ tình khóc thiên thu !
Em ơi em đâu rồi ?

 

 

 

Trần Đoàn lão tổ

 

Người nắm mười bốn sao
Vung rải lên trời cao
Kiếp người như bào ảnh
Khóc cười trong chiêm bao !
 
Nào công hầu khanh tướng
Chạy trong lòng bàn tay
Chớp mắt nhìn hưng phế
Kê vàng giấc mộng say !
 
Tử phủ vũ tướng cách
Đế vương vung tay cầm
Mệnh người như sô cẩu
Sân khấu đời lạnh căm
 
Sát phá liêm tham hội
Quyền lực náo trời Nam
Kiếm cung cắt nhân nghĩa
Thảo dân buồn trăm năm !
 
Cơ nguyệt đồng lương ngộ
Lương y lòng từ bi
An ủi linh hồn nhỏ
Cho qua một kiếp người !
 
Cự nhật chờ trăng sáng
Tìm người quân tử xưa
Mở lòng tri kỷ đến
Hoa tình sóng chiều mưa
 
Tứ hóa tràng sinh nở
Tử phù không kiếp đây
Triệt tuần buồn xa mã
Hồng loan đào hoa say
  
Bàn tay nảo phù phiếm
Ta xoay vần cuộc chơi
Kìa sơn hà xã tắc
Ta xóa tàn loạn ly !
 
Tống quốc giang sơn ngậm
Dịch sương ca hồ cầm
Biên tái hồn xanh đậm
Cõng người qua bóng râm
 
Trở về Hoa Sơn mây
Thụy ngọa công từng ngày
Sao trời bay bay mãi
Lâng lâng hồn vô vi 

 

 

 

 

Please follow and like us: