Lắp bắp, Mùa đông quê hương-KHẾ IÊM

LẮP  BẮP


Cho các cháu Lê Thị Ý Nhi, Lê Minh Thảo
Lê Thị Quỳnh Như & Nguyễn Thế Phúc,
Lê Trung Đính, Lê Thị Quỳnh Giao,
Nguyễn Thị Minh Duyên …  

 


Mở trang nhật báo
Đọc mục rao vặt
Thấy có đời mình
Thấy có lặng thinh
Một ngày bặt tiếng
Phố phắt bặt âm
Chiếc ấm quai đồng
Rót ra bụi vẩn
Ở trong ô cửa
Ở ngoài cửa ô
Bước lại từ đầu
Bước lại từ đâu
Một con sẻ lạc
Bới lời linh tinh
Giữa chốn huê tình
Dở hơi tê thấp

 

 

 

MÙA ĐÔNG QUÊ HƯƠNG


Cho gia đình
Gói nụ cười, áo tơi
Co ro ngàn, khói ngất
Bước xẩm. Há hốc mỏ
Da khô cành, mưa khô
Ta trói chân, rừng dữ
Mây thổi, lời thu trôi
Gió lệ ráo mi biếc
Cỏ non già. Hanh môi
Đau đáu đời sông đục
Mộng tiếp trán nhăn nhúm
Tiếng lạ, ngồi ngẩn ngơ
Bãi năn sầu. Đất mặn
Nhà trống. Mẹ trông ngóng
Con không tình, tù nhục
Chiều chưa lên bếp tro
Ngày chưa qua. Nắng mục

Please follow and like us: