Lục bát, Sæturnesdæg-UYÊN NGUYÊN

Lục bát
.

hoa bay phấn lưới oan khiên

thất thanh vạt nhớ nắng thiên thu buồn

nốt chiều mộng xác xơ vương

trời mây lãng tích nghìn phương gió về

.

hoa che mặt phố vân vi

trăng ru ai lửa xuân thì đêm ơi

mưa chưa sao áo lụa trời

khóc da thịt ướp rã rời men cay.

18/ 10/ 21

 

 

 

Sæturnesdæg

.

cái bí ẩn tráng lệ nào nơi em

ôi ngày thứ bảy của thổ tinh

without a face mask

ta ngơ ngẩn địa cầu

thức sớm

Sæturnesdæg

không chỗ dừng chân

mê mải vành đai thẳm xanh em

cứ bềnh bồng bềnh bồng

ngày quá ngắn còn đêm ta

dài vô tận

em cơn lốc xoáy

sâu những con mắt bão

gió giật giấc mơ ngàn cây số một giờ

đa giác xanh mê hoặc …

.

09/10/21

Please follow and like us: