Tự khúc-VÂN PHI

 

 

Bến cũ mười năm thả sóng trôi sông

đò không khách, đêm đêm trăng vỡ

ủ kỷ niệm xưa say trong mắt lệ

ông lái đò buồn

buông nhành trúc câu trăng…

 

Còn đâu những hẹn hò thuở ấy bến My Lăng

em hẹn mùa sau theo chàng về bên ấy

mười ngón tay đan

con đò chiều miên man là vậy

hạnh phúc neo mình trên nhịp thở đôi môi…

 

Ngày đó có còn ông lái đò ơi?

rượu đã lên men mười năm hò hẹn

đợi mãi ánh trăng non mà sao chẳng đến

ông lái đâu rồi

sao chẳng chở trăng về neo lại bến xưa?

Please follow and like us: