Chàng Lía-LÊ ÂN

Johann Korec /Áo

Bất cần danh xưng
Trụi trần ngôn ngữ
Hồn lía như mây trời lang thang nỗi bi hoan nuôi tình cố xứ
Bứt rứt cánh đồng khô khát nghĩa nhân…
 
Chẳng màng trăm năm
Rã ruột đời tằm
Sòng phẳng cuộc chơi trầm phù khốc liệt…
 
Từng cúi mặt mưu sinh nơi nhớp nhúa chợ đời
Từng vượt lụy chốn cường quyền
Quắc mắt xua lũ bọt bèo lợi danh nháo nhác…
 
Quặn ruột từng số phận mỗi đường tơ
 
Vùi tiếng thở dài qua khuya
Nước mắt và lời tống biệt gửi trăng ngàn
Kẻ cướp bất phùng thời
gĩu bụi lầm than
Sòng phẳng lằn gươm trượng nghĩa
Please follow and like us: