Tiếng hót-TRẦN DUY TRUNG

 

đến Lê Trinh

 

Chúng ta nuôi dưỡng sự tử tế mỗi ngày

như cách người Bhutan chăm sóc những cái cây

 

chúng ta nuôi dưỡng tự do mỗi ngày

như cách đập cánh của loài biết bay

 

chúng ta nuôi dưỡng tiếng nói mỗi ngày

như cách con suối trong rừng chảy

 

chúng ta nuôi dưỡng thương yêu mỗi ngày

như cách những bông hoa vẫn nở…

 

chúng ta nuôi dưỡng những câu thơ

bằng tiếng hót của cái chết rực rỡ

Please follow and like us: