Cánh đồng tuổi nhỏ, Mùa xuân – HUỲNH MINH LỆ

Cánh đồng tuổi nhỏ

Anh chạy miết trên cánh đồng tuổi nhỏ,
Đuổi chuồn chuồn, châu chấu buổi chiều quê,
Đêm nằm mộng còn nghe con nghé ngọ,
Gọi tên anh tóc trắng hãy quay về.

Có sáng nào anh thấy mình sắp đuối,
Lũ chuồn chồn, châu chấu vẫn xa bay,
Bỗng gặp em trong tháng ngày gió bụi,
Để mơ màng hơi ấm một vòng tay.

 

 

Mùa xuân

người lại về mùa xuân
để gieo mạ
chiều ba mươi gom củi
đón giao thừa
những người đã ra đi
tro tàn tung bay
chiều gió bấc
ai cũng đồng bào
chẳng ai có một lời tiễn đưa
13.12.2021

Please follow and like us: