Núi gọi-CHIM HẢI

đóng sập cánh cửa

ký ức dội ngược

mất hút

cố tìm một bóng ảnh để nhớ

thấy trắng cả khung trưa

 

ký ức rỗng

tôi âm u như biển chết

tôi níu tôi rất cũ

xa lắc sóng vỗ cổ tích

 

người đàn bà trong tôi khát khao tìm

ngủ một giấc đã là vợ là mẹ

ngủ một giấc đã bên kia bờ lạ

mơ hồ núi gọi nghìn năm trước

 

bước ra từ biển

đôi mắt vàng quá khứ

người đàn bà hát lời núi

 

 

Please follow and like us: