Ba mươi năm, Đất này-HUỲNH MINH LỆ

Cũng may còn mảnh vườn,
Cuối đời ta vui thú,
Cũng may trời còn thương,
Chân tay ta còn đủ.

Nhờ trời ta bớt bệnh,
Còn cầm cuốc mỗi ngày,
Tìm niềm vui trong đất,
Tìm bầu bạn trong cây.

Những bụi chuối trỗ buồng,
Đám chè đâm lá mới,
Mây cây bơ ra bông,
Một mùa xuân sắp tới.

Ba mươi năm, đất này,
Mấy đứa con khôn lớn,
Ta còn đôi bàn tay,
Một ngày, tia nắng sớm.

Please follow and like us: