Nếu thở cũng là một vi mạch của thiên nhiên-AMAZINKZY

mưa chao đảo đẩy chúng tôi về thung lũng. những con bò mở đôi mắt như một thứ long lanh vô cảm nhìn thấu những xúc giác đang chạm vào cọng lông già. mềm man mát làm sao ôi chao sự thật trần truồng đã chảy vào da thịt và gội sạch những tôi và em. chúng ta đã nắm tay nhau như thể những cú lê bước mệt mỏi sao chép cái nắm tay nhau. phần mềm tôi nhũn ra còn phần cứng em đông lại nằm xuống một vùng trí nhớ thở ra mạng lưới mỏng mảnh. đó hẳn là một cú điện giật cuồng loạn đóng lại mã nguồn mãi mãi nằm dưới đống đổ nát của thành phố. 

em nghĩ sao nếu thở cũng là một vi mạch của thiên nhiên?

Please follow and like us: