Nhớ tết năm xưa-PHONG DANG

Mụ lần theo mẹ lên Chùa
Thõng thừa thưa thớt,thuở chưa biết gì
Cứ cầm tay mẹ dắt đi
Bùa đeo đầy cổ,áo thì màu lam
Vào chùa quì lạy sư ông
Xin xăm năm mới,làm ăn phát tài
Mẹ trình một quả bánh giai
Làm bằng bột nếp giống đài gương sen
Mẹ dâng lễ Phật,mẹ cầu an
Năm cùng tháng tận xóm làng yên vui
Khấn linh thiêng,nguyện cùng trời
Ăn chay tháng Chạp ra ngoài tháng Giêng
Gặp ai mẹ cũng cầu xin
Ơn trên phò hộ, phước ngìn tân niên
Tôi thương mẹ, mẹ tôi rất hiền
Inh hình đôi hạc gắn liền lưng qui
Tết tư cha lắm bạn thơ
Rượu, nem chợ Huyện,cuộc cờ ngoài sân
Trai mang quân Sĩ,Tốt nữ nhân
Vào ra chiến trận, tiến quân trống thùng !
Dăm chậu mai kiểng để trước sân
Cây nêu đọt trảy, khánh rung gió lùa
Năm rồi trúng vụ lúa co
Nhà kha khá ấm, lẫm no lúa đầy
Chị tôi hai má đỏ gay
Thua bầu cua, lấy bong đôi gỡ gàng
Áo xanh áo đỏ xênh xang
Ngày hai ba bận trai làng vào ra
Người cho kẹo kẻ cho quà
Nhưng tôi chưa muốn chị Nga lấy chồng !
Chiều mùng bảy, pháo trúc đại nổ đì đùng
Khai màn hát lễ miễu ông Ba gà
Tuốt trên chợ trên ga
Người người hoan hỉ nhà nhà rình rang
Xóm trên xóm dưới chật đàng
Tiếng đồn kép mới cầu Phàn Lê Huê
Vui chơi ba ngày Tết
Sung sướng năm bảy ngày mùa
Tôi trông cứ Tết , Tết nữa
Được ăn bánh tét, cắn hạt dưa …
Năm sau chưa kịp Tết
Chi tôi đi lấy chồng !
Mỗi năm ăn mỗi Tết
Tuổi lâu năm chất chồng
Mà sao vẫn ham Tết
Trong lòng thầm ước mong
Please follow and like us: