Mười năm-UYÊN NGUYÊN

Henry Darger/ Mỹ

 

 

 

I.

về đây năm lụn tháng tàn

nghe bia mộ cũ giăng hàng với xuân

nghe xưa lạc nẻo tầm quân

nghe nay chìm giữa trầm luân là mình

xót đời còn chỉ câu kinh

đọc chiều luân lạc nhục vinh trở về

ngày đi sóng vỗ câu thề

mười năm xuân vẫn não nề trong ta

khánh xưa còn nhịp ly ca

người đâu năm cũ la đà sắc không

còn ai tục phố nhen hồng

vỗ gươm mà hát giữa lòng tang thương

quyền vung đổ một thiên đường

sầu sông biển cũng dị thường trong ta

.

II-

.

rồi xuân từ độ phôi pha

cây thôi trổ ngọc cho hoa bỗng tàn

ở đây không nắng lụa vàng

cho em tóc chảy ngàn hàng bên song

phi lao cố quận mỏi mong

còn ta xanh biển những phong ba đời

.

thời gian chén rượu riêng mời

vô ngôn thiền cũng lắm lời tang thương

có khi sầu ngất hồ trường

tình như vẩn bụi cung đường chiêm bao

từ em mắt vẩy câu chào

môi chia riêng một lối vào hôn mê

.

ở đây thơ cũng tái tê

mười phương mê loạn bốn bề áo cơm

còn ai xanh nụ hồng ươm

cho ta cười với thanh gươm văn thù

 

 

Please follow and like us: