Thời xuân và chaos-HOÀNG THỤY

Johann Korec/ Áo

 

 

 

I.
  

phương kinh ẩn chaos qua thời mộng kéo trục
đỏ về vùng cỏ cháy đất khô buôn làng thổ tiêu
như thời hi phục phun lửa thiêu rụi cả cao
nguyên trung nguyên bình nguyên nông
nguyên diêm nguyên đạo nguyên triết nguyên
thi nguyên phất phơ lao xao tàn tạ nhật nguyệt
tuyệt diệt nguyên

   

II.
  
corona vai rết xuyên không xuyên thời
xuyên chủng loài xuyên vạn vật sinh linh
hữu hình vô hình như có như không ám vào
làn da môi miệng hơi thở âm thanh đốt cháy
sự sống thành tro than thành li biệt thiên thu
xuống mãi xuống mãi đụng phải một bãi
hiện thể bầy nhầy từ tính mê muội thọc
ngoáy mũi thâm niên lộn lèo qua dốc tài
phiệt mang xác vàng trâm bỏ lại lúc tí ngọ
sau cuộc vượt thoát tranh chấp vũng lầy sinh
tử đầy phong ba giữa loài bạch tuộc hồng
hồng với chính nghĩa văn hiến xanh xanh

   

III.
  
thường tính nhìn phục tính chết treo trên cây
noãn xuất sinh hằng hà hữu danh vạn vật chi
mẫu thể dịch hóa pháp của lão già ngạo tính
coi càn khôn như món đồ chơi của đứa xích tử
còn đang bú sữa nằm lim dim trên bụng mẹ
trắng phau tay vuốt ve bờm sư tử trong tơ
tưởng huyền đồng của tề vật tiêu dao
   

IV.
  
ôi nhũ thủy nơi hoàng thể phùng thể nhỏ từng
giọt ngọt ngào lóng lánh vào chiếc đầu rổng
tếch của thi nhân làm phương phi bùng vỡ
khúc ngoan đồng thanh xuân đầy di tính hoạt
tính sương khói chìm loãng và tan bay đụng
phải một tàn phai đỏ au giống ao tình kĩ nữ
thời đế triều chơi ngông thâu đêm suốt sáng

   
V.
  
ngậm mút thời quán nghêu ngao qua vùng
thảo dã tìm nơi mơn trớn ẩm ướt để chui vào
nằm đó huân tập luân xa và khi thoát ra hóa
thành đàn bọ đa trường túc chiêm bái bức
tường treo lơ lửng bốn ảnh tượng râu ria bốc
mùi tồn lập tồn linh tồn gulag tồn phần thư
khanh nho tồn văn đồ tồn vạn cốt khô
   

VI.
  
thú lạc chơi vơi trên nhành dương sinh ảo mị
kéo huệ hạnh về phơi từng mảnh nhung y lung
lơ cột vào chùm tơ sạm nám đầy lông lá của
con hoàng tạng phì phò kéo thòng lọng siết cổ
mãn tạng hồi tạng tây tạng việt tạng miên tạng
laos tạng đông hải tạng
   
VII.
  
chồn mao trắng tinh quái cuốn theo đàn bướm
chập chờn của trang lượn bay giữa vườn cải
hoa vàng ngây ngây mùi linh cồn thời salomon
lâm hạnh bao nụ nồng nàn nhũ hương mộc
dược lung linh ảo diệu trong hoan phòng phơi
tẩm nhục tính xa hoa phục diễn bất tận cho
đến hiện đại thời ám vào xác saori và những
kiều nữ đông tây lên đồng nhảy đổng như
hươu phơi thân bóng nhẫy trên màn ảnh sống
động như thực như ảo

   
VIII.
  
vị của chaos thấm vào lưỡi của con thủy long
đen óng bao phủ khắp đông hải nhẹ nhàng
nuốt chửng vũng cát vàng san hô rong biển
ngư trường ngư phủ mênh mông từ khảm cung
tới li cung thời trường chiến ám muội cuồng
mê xứ bạch dương phủ tuyết dưới lưỡi dao và

chiếc búa oan nghiệt vung qua vùng trường
giang với những mạ thủ trí trá lật ngược lật
xuôi ngôn từ ngữ nghĩa mong nhuộm đỏ địa
cầu này vốn đã bầm dập lại càng bầm dập hơn

   

IX.
  
sa bụi chập chờn trên môi diệu ảo xáo trộn
những giao ước lập lờ thoát thai từ cấm thành
sản vô hoen mùi thế tục khai mở vô tận những
trường ca chuyển thế những sinh ca tình ca tử
ca đi vào huyệt lộ của osiris đang gom tụ mọi
sinh vật đất đai sông hồ đại hải đưa nhanh vào
lò xác suất của trò chơi thế mệnh

   
X.
  
thời lai thời khứ thời hiện những thiện chơn
mĩ vò nát thành thời không hỗn độn man rợ
bay vút lên tạo thành vô số thiên hà tái sinh
khối ma gặm nhấm vô vàn lai chủng biến
chủng vai rết óng mượt ngự trị trên phồn
ngực và lũng rốn của nữ thần lonlongs giao
hội với nam thần wuhans phún xuất hỏa sơn
và hồng thủy hòa tấu khúc loạn nhạc loạn vũ
loạn ca nhập vào bể nihil của thời xuân đầu
tiên và cuối cùng

Sài Gòn  1/1/2022

Please follow and like us: