Và chữ-CHIM HẢI

 

 

 

 

đêm trắng mắt trở trăn
bật đèn ngó trần nhà
khối chữ đặc quánh trong đầu khủng bố giấc ngủ
mắt dán dính một khối thách thức khuấy động hốc tưởng tượng
xăn tay áo lôi chữ ra gõ / đập
mùa thơ thấp khớp ba hồn chín vía chữ hoảng loạn
tập thể rác rưởi thượng tầng hạ tầng khẩu hiệu chữ ngo ngoe ngọ nguậy vặn mình trườn / rớt
một bãi chữ nh[t]ức mình nằm rên
(tưởng tượng)
nhặt vài chữ xỏ xâu
ngắn / dài câu tượng hình tượng ý
chữ trúc trắc con mắt vấp té
chữ gân guốc gồ ghề chữ lên đồng tái chế
cục định kiến nhào lăn
thô nhám địa tầng cõi chữ phún tràn mọi ngõ ngách mở ra cõi thơ
chữ
sướng

 

 

Please follow and like us: