Vuông thơ-NGUYỄN VĨNH TUYỀN

Hương em dệt kín vuông thơ
Chữ đan cùng chữ tình mơ cùng tình
Nét vui mình sẻ cho mình
Nét buồn em nhé sang bình chia đôi
Ý tình luyện khúc ngang đời
Để duyên thơ thắm bên trời đất say

 

Tay mong mỏi giữa lòng tay
Truyền nhau điệu lý đang bay qua cầu
Quên đi ngày cũ đã lâu
Xóa buồn bằng một gam màu mới pha

 

Môi gần môi …chẳng bao xa 
Chờ giờ bù đắp muôn xưa thiệt thòi…

Please follow and like us: