Thương em câu hò giã gạo-VÂN PHI

 

 

Thương em từ độ mưa rào

Từ đêm thóc vỡ

Từ câu hát trầm

Từ mầm hạ trắng dòng sông

Từ thân mạ nõn giữa đồng gió reo

Tựa lưng nghe gõ nhịp chèo

Từ đêm… vọng những gieo neo cội nguồn

Câu hò giã gạo đêm nương

Vầng trăng bạt gió giũ hương mái đầu

“Dời chân biết nói gì nhau

Qua xin trao bậu túi trầu làm tin” (*)

Mai sau gõ lại nhịp tình

Nhịp ba, bốn, nhịp chúng mình… biết thương.

 

(*): Một câu hò dân gian.

Please follow and like us: