Lục bát rời-HUỲNH MINH LỆ

Ai về rừng núi Vũ Quang
Đêm nằm mơ thấy Cụ Phan khóc ròng
*
Sớm mai qua huyện Nghi Xuân
Cụ ơi cỏ đã khóc ba trăm năm rồi
*
Lý Sơn bao lớp thề bồi
Con thuyền Bắc Hải ra khơi không về
*
Những hàng mộ gió lạnh tê
Hồn người lính thú có nghe bấc tràn

Please follow and like us: