Nàng rượu-NGUYỄN VĨNH TUYỀN

Suy tư nhoi cổ cứng lên cái đầu bé nhỏ
đôi lần muốn truyền thông đến em
không thể!
Đành thả rông trong đêm
…thêm một tứ thơ vô chủ
Rất, rất nhiều ngu-ngơ như thế. Loạn khuya
nhá nhem tối qua lại về quây tôi; khảo nợ
một đêm trắng bộn bề, ngột thở
tôi – khi nào rồi thành Chúa Chổm văn chương?
Em thương tôi nhả một tứ non,
che chở
đền bù đám suy tư loạn ngầu
không dưng? …Thành nhà thơ trong suốt không màu
lang thang chữ. Ngẫm mình đương hóa đá(?)
Một ngày..
một cái thơ cũng “trong suốt không màu”
tôn vinh EM thành NÀNG THƠ bất khả
rượu say, thơ Tình đem dọa nhau
Đồ chừng
Nàng Thơ rượu say
ngửa mặt lên giời. Cười đã!
Please follow and like us: