Ca khúc về người làm vườn lạnh nhạt-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ


Điều gì khiến người không nghi ngại
đang sống rung động trên không trung.
Những ân sủng của ngày
ngươi cất ngoài giới hạn.
Chúng đến, chúng đi từng khối
không ai ghé mắt nhìn. .
Chúng đến không ai dùng
đành trở về nguồn cội.
Chúng nói, chúng kêu gọi
không ai thèm lắng nghe.
Vạn vật đổi thay và bất biến
sẽ tuông theo máng xối trần gian.
Những ân sủng của ngày
ngươi cất ngoài giới hạn.
Máu chảy mạnh trong ngươi
chìm im lặng tinh khiết.
Nhưng đôi mắt tinh anh
sẽ dẫn ngươi về nguồn.
Những ân sủng của ngày
ngươi cất ngoài giới hạn.

Điều gì khiến ngươi không nghi ngại
đang sống rung động trên không trung
Cả khu vườn hòa điệu
bởi hương thơm muộn màng.
Mỗi lá trong vườn mỗi mơ mộng
mỗi mơ là mỗi mộng khác nhau.

 

Canción Del Jardinero


Immóvil
Lo que no sospechaste
Vive y tiembla en el aire.
Al tesoro del día
Apenas si tocáis.
Van y vienen cargados
Sin que los mire nadie.
Vienen rotos, pero vírgenes
Y hechos semilla salen.
Os hablan las cosas y
Vosotros no escucháis.
El mundo es un surtidor
Fresco, distinto y constante.
Al tesoro del día
Apenas si tocáis.
Os veda el puro silencio
El torrente de la sangre.
Pero dos ojos tenéis
Para remontar los cauces.
Al tesoro del día
Apenas si tocáis.
Lo que no sospechaste
Vive y tiembla en el aire.
El jardín se enlazaba
Por sus perfumes estancados.
Cada hoja soñaba
Un sueño diferente.

 


Song of The Motionless Gardener


What you wouldn’t have suspected
lives & trembles in the air.
Those treasures of the day
you keep just out of reach.
These come & go in truckload
but no one stops to see them.
Banged up they come but virgin
& gone back to seed they leave.
Things speak to you but no one
bothers to stop & listen.
The world’s waterspout of
objects, various 7 steady.

Those treasures of the day
you keep just out of reach.
The hot rush of your blood
drowning the virgin silence.
But the two good eyes you have
would draw you to the source.
Those treasures of the day
you keep just out of reach.
What you wouldn’t have suspected
live & trembles in the air.
The garden jointed together
by its putrefying perfumes.
Every leaf inside it dreaming
a different kind of dream.

[ trong tổ khúc TRONG VƯỜN TRĂNG TRÁI BƯỞI]

 

Please follow and like us: