Thơ-thơ của người-không-thơ-thơ-ĐOÀN NGUYỄN ANH MINH

 

 

anh đã gặp rất nhiều người-thơ-thơ hôm nay, những người đã sống trên một hành-tinh-thơ-thơ, chỉ cần họ nghiêng mình xuống một dòng-thơ-thơ, thì hình vẽ của hành-tinh-thơ-thơ ấy đã hiện lại trong đôi-mắt-mùa-mùa của họ

 

còn anh phải khép đôi-mắt-không-mùa-mùa của mình chỉ để bám chặt vào mặt đất của hành-tinh-không-thơ-thơ của mình, hành tinh cho phép mọi người không-thơ-thơ

 

ban phép mọi-người-không-thơ-thơ, những người-không-thơ-thơ sống trên mặt-đất-không-thơ-thơ của hành-tinh-không-thơ-thơ, cùng lá-bàng-không-thơ-thơ, mùi-hoa-sữa-không-thơ-thơ, những-câu-chuyện-mẹ-kể-không-thơ-thơ, bốn-mùa-không-thơ-thơ, trái-cây-rừng-không-thơ-thơ, kèm với những cái-đau-không-thơ-thơ cho lắm..

 

không một ai còn-thơ-thơ, sẽ không-một-ai-còn-thơ-thơ trên hành-tinh-không-thơ-thơ này vào thế-kỷ-không-thơ-thơ này, vì không thơ-thơ nên chẳng ai thơ-thơ nỗi những người-thơ-thơ-hôm-nay sẽ thơ-thơ thế nào trên mặt-đất-không-thơ-thơ của hành-tinh-không-thơ-thơ, nếu như họ vẫn muốn thơ-thơ trên mặt-đất-không-thơ-thơ này trên hành-tinh-không-thơ-thơ đây với những người-không-thơ-thơ-hôm-nay

 

Please follow and like us: