Về thôi-NGUYỄN THÁNH NGÃ

 

 

Về thôi!

Cánh đồng gầy guộc

Chào con ốc đìu hiu

Bu trên cọc nhọn…

 

Hàng rào ai đóng chiều qua

Bờ ao trầm đục

Nắng trốn mái nhà

Chiều cong lững thững xe qua

 

Thương bụi chuối

Gió bão không cúi đầu

Vẫn ra hoa thơm ngái

Hồn quê mẹ vái câu Kiều

Đất lề cha toan từ kiếp trước

 

Em cuốc đất

Trâu cày

Chữ nghĩa bắc cầu

Đồng ta í a rơm rạ

Hẹn mùa ngô thơm

 

Búp sen thơm

Tay em thơm

Xin đừng vay đất bạc

Những mùa bức tử cằn khô…

Please follow and like us: