Những bông tuyết tan trên nếp nhăn-NHÃ THIÊN

giọt vô ngã rơi trên đất
bóng đời chui vào đất
ngửa mặt
hứng những bông tuyết
nghe trong sự tan chảy
cái không còn rất lạ lùng
*
không tìm thấy
những mất mát
nguyên thể biến đổi
chỉ còn một màu trong
rất trong
*
thời gian như khác
không chịu dừng
mảnh tình ta đông cứng
tự kết tủa
mặc cho đời
trôi qua ánh tà
*
mùa đa mang
tình trỗ trên những nếp nhăn
mặc cho chuồn chuồn ngủ quên
đeo giấc mơ
vào đêm
*
đa mang chi đến bạc đầu
những thứ còn
những bông tuyết trên mặt tan dần
gợi nhớ
ở phía xa
bên ngày bên đêm
có những đám mây không chịu ngủ
Please follow and like us: