Thần dê trắng-FEDERICO GARCIA LORCA, NGU YÊN chuyển ngữ

Trên đóa hoa Thủy Tiên bất tử
Thần Dê trắng ngủ say.
Sừng lớn bằng pha lê
làm vầng trán trinh bạch
Mặt trời, con rồng lửa thuần thục
liếm đôi tay phụ nữ của thần Dê.
Trên dòng sông tình ái
nữ thần nước chết trôi.
Tim thần Dê theo gió
khô từ giông bão xưa.
Vòi nước trên đất là nguồn suối
chia bảy dòng xanh như thủy tinh.

El Sátiro Blanco
Sobre narcisos inmortales
Dormía el sátiro blanco.
Enormes cuernos de cristal
Virginizaban su ancha frente.
El sol como un dragón vencido
Lamía sus largas manos de doncella.
Flotando sobre el río del amor
Todas las ninfas muerta desfilaban.
El corazón del sátiro en el viento
Se oreaba de viejas tempestades.
La siringa en el suelo era una fuente
Con siete azules caños cristalinos.

Please follow and like us: