Thử vẽ phác chân dung một thi sĩ, Nghe đàn-KHẾ IÊM

NGHE ĐÀN


Gánh về
một quải nắng trong
Chiều ra
hít thở
cho lòng trống trơn
Thoảng đâu
có một tiếng đờn
Nghe qua ngờ ngợ
cái hờn
thâm u
Ngoài trăng gió bãi
thổi vù
Thấy ma trên núi
ngồi tu
quặn lời
Kinh xưa một lá
tờ rơi
Trăm năm hỏi giấc
mộng người
có không.

 

 

THỬ VẼ PHÁC CHÂN DUNG MỘT THI SỸ


Gửi chị Tâm, các cháu Dzư Quang Tuệ, Dzư Trinh Thảo
Thở dồn dập phôi pha xưa mắt rối
Gió rêu
Ngày siết nhớ nụ cười đáy hồ tắt
Nắng hú
Khỏa thân người
Nhả thân trôi
Lời xẫm xanh lời
Hoài hủy nói
Khói ngốc nghếch đùa điên môi mưa
Sần sùi thổi
Ngồi man mác rong
Thuốc lá cà phê và thi sĩ.
Sàigòn 1986
______________________
* Bài thơ viết về nhà thơ Thanh Tâm Tuyền (vẽ chân dung bằng chữ).
Trước khi vượt biên, tôi có gửi lại anh, vì biết rằng đi là đi mãi, không
có ngày trở lại. Cái tâm trạng vượt biên hồi đó rất kỳ lạ, ngay cả cái sống
chết cũng còn không màng nữa là những chuyện khác. Sở dĩ tôi không
đề tên anh vì lúc đó, anh là nhà thơ nổi tiếng, còn tôi chỉ là một người
bình thường.

Please follow and like us: